neodisher LaboClean FT

Corrosive Dangerous to health
neodisher LaboClean FT
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Klik hier voor meer informatie)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
Dangerous good (shipping)
 
Bestel-nr.: 410030 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)

Alkalische reiniger - vloeibaar concentraat -.

Met oxiderende werking, vrij van oppervlakteactieve stoffen

Speciaal voor residuvrije reiniging van glaswerk voor cel- en weefselculturen, van farmaceutisch glaswerk en infuusflessen, alsook op het gebied van microbiologie en nucleaire geneeskunde. Verwijdert resten van kweekmedium, resten van weefselkweek en celgazon, bloed, eiwitten, radioactieve verontreiniging en andere organische resten.

Inhoud: 12 kg

meer
(-) Technische informatie:
Geregistreerd handelsmerk: neodisher®
(-) Veiligheidsvoorschriften:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H290,H314,H400,H411
P-zinnen: P273,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310
UN-nummer: 1719