neodisher LaboClean UW

Corrosive Dangerous to health
neodisher LaboClean UW
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Klik hier voor meer informatie)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
Dangerous good (shipping)
 
Bestel-nr.: 410976 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)

Alkalische reiniger - poeder -

Vrij van fosfaten

Speciaal voor machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei in waterlaboratoria, in serologische instituten en in de fosfaatindustrie. Speciaal voor laboratoriumglaswerk voor gebruik bij gevoelige analyses waar sporen van fosforverbindingen zouden interfereren.

Inhoud: 10 kg

(-) Technische informatie:
Geregistreerd handelsmerk: neodisher®
(-) Veiligheidsvoorschriften:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H314,H335
P-zinnen: P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310
UN-nummer: 3253