neodisher FA - 25,00 KG

Corrosive
neodisher FA - 25,00 KG
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Klik hier voor meer informatie)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
dangerous substance
 
Bestel-nr.: 410126 Prijs op aanvraag Voor 1 kilogram (minimum afname: 25 kilogram)
Detergent, liquid concentrate
?free of surfactants and oxidative additives

Excellent cleaning performance and material compatibility.
(-) Technische informatie:
Geregistreerd handelsmerk: neodisher®
(-) Veiligheidsvoorschriften:
GHS Nummer: GHS05
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H290,H314
P-zinnen: P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310
UN-nummer: 1719