neodisher LaboClean F - 4X3,00 KG

Corrosive Dangerous to health
neodisher LaboClean F - 4X3,00 KG
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Klik hier voor meer informatie)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
dangerous substance
 
Bestel-nr.: 410581 Prijs op aanvraag Voor 1 kilogram (minimum afname: 12 kilogram)
Highly alkaline intensive detergent – powder –
Free of phosphates and surfactants
With high cleaning performance. Especially suitable for the removal of resins, organic colourants and
residues of felt-tip pens. Good complexing and dispersing action.
(-) Technische informatie:
Geregistreerd handelsmerk: neodisher®
(-) Veiligheidsvoorschriften:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H290,H314,H335
P-zinnen: P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310
UN-nummer: 1759