neodisher LaboClean FLA - 10,00 LI

Corrosive Dangerous to health
neodisher LaboClean FLA - 10,00 LI
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Klik hier voor meer informatie)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
dangerous substance
 
Bestel-nr.: 411230 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Alkaline universal detergent – liquid concentrate –
Free of surfactants, phosphorous compounds and oxidising agents
For universal applications. With high cleaning performance. Removes stubborn oily residues and other organic
residues.
(-) Technische informatie:
Geregistreerd handelsmerk: neodisher®
(-) Veiligheidsvoorschriften:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H290,H302,H314
P-zinnen: P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310
UN-nummer: 1814