neodisher N - 5,00 LI

Corrosive
neodisher N - 5,00 LI
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Klik hier voor meer informatie)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
dangerous substance
 
Bestel-nr.: 420133 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Acidic neutralising agent and detergent – liquid concentrate –
Free of surfactants
For neutralising any carried over alkaline residues or for acidic pre-cleaning resp. cleaning of laboratory
glassware. Lime and other acid-soluble residues are removed. Easy to rinse off. Based on phosphoric acid.
(-) Technische informatie:
Geregistreerd handelsmerk: neodisher®
(-) Veiligheidsvoorschriften:
GHS Nummer: GHS05
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H290,H314
P-zinnen: P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310
UN-nummer: 1805